*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

ĐẠI ĐỊNH PHONG CHÂU


ĐẠI ĐỊNH PHONG CHÂU
( Ôn bệnh điều biện)
Thành phần:
 1. Bạch thược 12 - 24g
 2. Sinh Qui bản 12 - 24g
 3. Ma nhân 6 - 12g
 4. Sinh Mẫu lệ 12 - 16g
 5. Chích thảo 8 - 12g
 6. Sinh Miết giáp 12 - 16g
 7. A giao 8 - 12g
 8. Can địa hoàng 12 - 20g
 9. Ngũ vị tử 6 - 8g
 10. Mạch môn 12 - 24g
 11. Kê tử hoàng 2 quả

Cách dùng: sắc nước bỏ bã cho A giao tan đều, cho Kê tử hoàng trộn đều uống nóng.
Tác dụng: Tư âm tăng dịch tức phong.
Giải thích bài thuốc:
 • Kê tử hoàng, A giao tư âm tăng dịch để trừ nội phong là chủ dược.
 • Địa hoàng, Mạch môn, Bạch thược tư âm nhuận gan.
 • Qui bản, Miết giáp, Mẫu lệ dục âm tiềm dương.
 • Chích thảo, Ngũ vị tử chua ngọt sinh âm.
 • Ma nhân dưỡng âm nhuận táo.
Các vị thuốc hợp lại cùng dùng có tác dụng tư dưỡng âm dịch, nhuận gan tức phong.
Ứng dụng lâm sàng:
 1. Bài thuốc chữa chứng nhiệt thịnh thương âm, hư phong nội động. Nếu khí hư có thể gia Nhân sâm. Tự ra mồ hôi gia Long cốt, Nhân sâm, Tiểu mạch. Tim hồi hộp khó ngủ gia Phục thần, Nhân sâm, Tiểu mạch.
 2. Trường hợp viêm não sốt kéo dài, bệnh nhân mệt mỏi, mạch khí hư nhược lưỡi đỏ thẫm rêu ít, dùng bài thuốc này điều trị. Nếu có đờm nhiều gia Thiên trúc hoàng, Bối mẫu để thanh hóa nhiệt đờm. Có triệu chứng sốt nhẹ kéo dài dùng Sinh địa thay Can địa hoàng, Bạch vi, Sa sâm, Ngũ vịtử.
Phụ phương:
A GIAO KÊ HOÀNG THANG
( Thông tục thương hàn luận)
Thành phần:
 1. A giao 8 - 12g
 2. Sinh Bạch thược 12g
 3. Thạch quyết minh 16 - 20g
 4. Câu đằng 6 - 8g
 5. Đại Sinh địa 12 - 16g
 6. Chích thảo 3 - 4g
 7. Phục thần mộc 12 - 16g
 8. Kê tử hoàng 2 quả
 9. Lạc thạch đằng 12g
 10. Sinh Mẫu lệ 12 - 16g

Cách dùng: sắc và uống như bài trên.
Tác dụng: nhuận gan tức phong tư âm.
Chủ trị: chứng sốt lâu ngày, chân âm bị tổn thương gây nên huyết hư sinh phong, chân tay run giật, gân cơ co cứng hoặc váng đầu, chóng mặt, chất lưỡi đỏ thẫm, rêu ít, mạch tế sác.